tunele kolejowe

Jak buduje się tunele?

 

Najdłuższy tunel na świecie liczy aż 57 kilometrów. W Polsce jego odpowiednik jest jednak znacznie krótszy. Mimo to, zarówno tunele kolejowe, jak i tunele drogowe wymagają wiele pracy, aby można było bezpiecznie poruszać się w nich.

Czym są tunele?

Tunele są określane jako budowla, która służy do transportowania. Może być podziemna, bądź podwodna. Rzeczone tunele buduje się za pomocą metody odkrywkowej, drążenia, bądź umiejscowienia pod przeszkodą. Są to budowle geotechniczne.

Podział tuneli

Tunele są dzielone ze względu na ich funkcje. Wyróżnia się:
tunele kolejowe dla pociągów;
– tunele kanałowe dla jednostek pływających;
– tunele drogowe – dla samochodów;
– tunele w formie przejścia podziemnego;
– tunele kablowe do układania kabli i przystosowane do poruszania się między nimi;
– tunele przeznaczone do transportu między innymi wody, czyli budowle hydrotechniczne.

Jak buduje się tunel?

Tunel drążyć można za pomocą kilku metod. Wśród nich wymienia się między innymi:
– metody górnicze;
– metody odkrywkowe;
– metoda tarczowa;
– metody specjalne.

Metoda górnicza polega na drążeniu tunelu za pomocą na przykład robót strzałowych. Budowlę wykonuje się segmentami i jest wykonywana na dużych głębokościach. Metody górnicze to między innymi metoda pełnego przekroju, metoda podpartego sklepienia, metoda rdzenia oporowego, a także najnowsza metoda z Austrii NATM.

Metoda odkrywkowa to inaczej montaż obudowy w wykopie wąsko-, bądź szerokoprzestrzennym. Wymienić należy przede wszystkim metodę mediolańską, czyli podstropową, która polega na wykonywaniu na ścianach szczelinowych lub palisadach tymczasowego, bądź docelowego stropu. Na nim z kolei wybierane się grunt.

Drążenie tunelu przy pomocy tarczowej to zastosowanie maszyn borujących, których średnia wynosi od dwóch do dwunastu metrów. Zwykle metoda ta pozwala budować tunele o przekroju kołowym.

Metody specjalne to między innymi: metoda z użyciem kesonów, metoda zatapianiem gotowych segmentów oraz metoda polegająca na stabilizacji górotworu.